Googoosh ahooye eshgh download

Googoosh ahooye eshgh

Translation of 'Ahooye eshgh | آهوی عشق' by Googoosh (فائقه آتشین) گوگوش)) from Persian to English. Googoosh (فائقه آتشین) گوگوش)) Ahooye eshgh | آهوی عشق lyrics: / در پی آهوی عشق / در پی آهوی عشق / صیاد آواره شدم / تا کجا باید دوید / یا. Translation of 'Ahooye eshgh | آهوی عشق' by Googoosh (فائقه آتشین) گوگوش)) from Persian to English (Version #2).

Lyrics for Ahooye Eshgh by Googoosh. در پی آهوی عشق در پی آهوی عشق صیاد آواره شدم تا کجا باید دوید یارب بیچاره شدم در پی آهوی. English translation of lyrics for Ahooye Eshgh by Googoosh. در پی آهوی عشق در پی آهوی عشق صیاد آواره شدم تا کجا باید دوید یارب بیچاره شدم در پی آهوی.